Our Quality Policy

  Polityka Jakości/ Quality Policy   POLITYKA JAKOŚCI Zwiększanie zadowolenia klientów i eliminowanie reklamacji Doskonalenie wskaźnika sukcesu produktu i zmniejszanie wskaźnika odpadu Doskonalenie dokładności przewidywania popytu i skrócenie czasu dostawy Najwyższą wartością i celem strategicznym firmy Tex Year Europe Sp. z o. o. jest ciągłe dążenie do osiągnięcia takiego poziomu jakości produkowanych wyrobów, aby w Read more about Our Quality Policy[…]